···
RETURN
Teacher(s)
Norman, Victor D.

Haaland, Jan I.

Ph.D. 1984  Norges Handelshoyskole
Location (2024): NHH
Academic
Sibling(s)
2 listed
Rutherford, Thomas F.
Ulltveit-Moe, Karen-Helene (ne Midelfart)
 ···
Student(s)
1 listed
Ulltveit-Moe, Karen-Helene (ne Midelfart)
 ···